REFERENCE

 • Hladnjača Apatin A.D. - električna instalacija za potrebe rashladne tehnike
 • SMA d.o.o. Vršac - rekonstrukcija elektroinstalacije, remont trafo stanice i zamena razvodnih ormana
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - električna instalacija na stambenom objektu u ul. Milana Tepića br.1 u Vršcu
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - elektroenergetske instalacije i instalacije telefona i računarske mreže na projektu rekonstrukcije objekta Armiračnice
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - isporuka i montaža opreme za automatiku pripremnog suda u pogonu liofilizata u kompleksu Hemofarm A.D.
 • Ratko Mitrović - Poslovni centar "Kartijade" Beograd
 • SMA d.o.o. Vršac - rekonstrukcija elektro-instalacije u garderobama i sanitarnom čvoru u proizvodnoj hali u DOO SMA iz Vršca
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - isporuka i montaža opreme za automatiku hemijske pripreme vode u kompleksu Hemofarm A.D.
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - izrada, isporuka i montaža ormana automatike, pogon sterilnih proizvoda, odeljenje ampula u krugu Hemofarm A.D.
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - elektroenergetske, telekomunikacione i signalne instalacijama na adaptaciji odeljenja infuzija Hemofarm A.D.
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - elektroenergetske instalacije u okviru rekonstrukcije pogona antibiotika Hemofarm A.D. u Dubovcu
 • Utva silosi A.D. - izrada elektroinstalacije jake i slabe struje na kotlarnici
 • Hemofarm inženjering d.o.o. - izvođenje elektroinstalaterskih radova u okviru rekonstrukcije pogona čvrstih formi Hemofarm d.o.o. u Banjaluci
 • Siloin d.o.o. Kovin - izrada elektroinstalacija jake i slabe struje i gromobrana na proizvodnoj hali Siloin u Kovinu
 • EcoAgri Serbia AD Bela Crkva - izvođenje elektroradova na izgradnji CS Dobričevo u Beloj Crkvi